STOP-ZUS

Możesz pracować za granicą w każdym z krajów członkowskich Unii Europejskiej, jednak tylko w jednym jesteś zobowiązany opłacać swoje składki. Krajem tym nie musi być Polska. Powinien być nim kraj w którym pracujesz na podstawie umowy. Wynika to z prawa wspólnotowego. Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej, polscy obywatele mają możliwość korzystania z prawa wspólnoty europejskiej : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r  . Jest to bardzo istotny fakt w spojrzeniu na obowiązek ubezpieczeniowy. Jeżeli więc jesteś zatrudniony i opłacasz składkę ubezpieczeniową za granicą, nie musisz jej powtórnie płacić w Polsce. Zachodzi tu bowiem, zbieg ubezpieczeń dwóch państw Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenia zdrowotnego, możecie Państwo podlegać ustawodawstwu i obowiązkowi ubezpieczeniowemu tylko jednego z państw członkowskich. W sytuacji, gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na terenie innego kraju jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą w innym kraju, podlegać będzie pod ustawodawstwo tego państwa na terytorium, którego wykonuje pracę najemną. W momencie podjęcia pracy jesteśmy zobligowani do wyrejestrowania obowiązkowego ubezpieczenia z tytłu prowadzonej firmy.

 

 

LOGIN
Login
Hasło

Odzyskaj hasło              Odzyskaj login